Slavnostní otevření 12. 4. – program pro veřejnost

Program pro veřejnost v den slavnostního otevření muzea 12. 4. 2015 od 15:55.

15:55 Slavnostní zahájení letového programu na letišti před muzeem

17:00 Prohlídka muzea pro veřejnost

18:00 Konec akce